Cenník

Stiahnuť aktuálny cenník

Ceny sú konečné – nie som plátcom DPH.

Uvedené ceny sú za výrobky zo sivého betónu.  Spotreba výrobkov na meter štvorcový položenej plochy spravidla zahŕňa aj medzery medzi výrobkami.
V prípade farebných  výrobkov je príplatok10%- 20%-30% (podľa množstva pigmentu) k aktuálnej cene podľa cenníka.

Farebné možnosti: Červená , Hnedá , Žltá(oker) , Oranžová ,Čierna

Farebné  výrobky sa vyrábajú  len na objednávku , pri ktorej je treba zložiť zálohu asi 20% z objednanej ceny. Použité anorganické pigmenty Bayferox sa vyznačujú dlhodobou farebnou stálosťou. Odber sivých výrobkov je možný ihneď, v prípade že sa požadované množstvo nachádza na sklade, inak objednať. Dodacie lehoty sú závislé od momentálneho náporu výroby , poveternostných podmienok a pod. Výrobky sú uskladnené na euro-paletách. V prípade odberu výrobkov na paletách sa nakládka uskutoční vysokozdvižným vozíkom. Pri kusovom odbere si zákazník realizuje nakládku sám  Záloha za 1paletu je 10 Eur  alebo výmenou za nepoškodené euro-palety. Zálohované palety je možné vrátiť nepoškodené do dvoch mesiacov. Nadbytočné výrobky nie je možné vrátiť a preto si dôkladne prerátajte potrebné množstvo.. Úlomky do 2% z celkového odobratého množstva sa nepovažujú za reklamáciu. Záruka na výrobky je 2 roky od dátumu predaja. Mierne farebné rozdiely  výrobkov nie sú dôvodom na reklamáciu .Výrobky uložené na seba v niekoľkých vrstvách , je nutné pred položením chrániť pred dažďom ( fľaky na výrobkoch) .